(místo spojení)

Název  ateliéru je dvojsmyslný.

První smysl názvu ”místo spojení” vymezuje zaměření ateliéru na experimentování s dřevěnou konstrukcí a vytvoření stavebnicového systému za použití dřevěných spojů. Tým se zaměří na vytvoření geometricky flexibilních konstrukčních systémů z dřevěných prvků (latí), který bude optimalizován pro digitální výrobu. V ateliéru proto bude probíhat neustálá konverzace mezi materiálem a digitální reprezentací formy.

”Místo spojení”  je rovněž námět architektonického námětu ateliéru. Studenti budou pracovat s lokalitou v centru města Brna k vytvoření místa setkání. Využitím flexibility formy konstrukce bude tým experimentovat s ergonomií, aby výsledná instalace byla nejen městským mobiliářem za účelem odpočinku, ale rovněž vytvářela prostředí pro interaktivitu mezi občany města.


Realizovaný projekt
foto: Petr Šmídek